Menu Zamknij

Produkty

Kliknij na obrazek i wybierz dział

Skrócony opis działania losomatów:

Wyzwalanie Losowania:
Możliwe poprzez różne metody, takie jak naciśnięcie przycisku, przekroczenie bariery podczerwieni, użycie karty dostępu, czy inne systemy detekcji.

Prawdopodobieństwo Kontroli:
Administrator systemu może ustawić prawdopodobieństwo kontroli, z fabrycznie zapisanymi wartościami od 10% do 50%.
Dostępne są również losomaty z możliwością konfiguracji i dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Wymuszenie Kontroli:
Niektóre modele pozwalają na wymuszenie kontroli poprzez specjalny przycisk lub nadajnik radiowy.

Kontrola:
Po losowaniu zapala się zielone światło i umożliwia przejście, lub czerwone wskazujące na konieczność kontroli.
Wynik może być wyświetlany na różnych panelach i urządzeniach.